“Wees geen grijze muis in Katwijk” – Opdraagdienst 20 november 2016

Nieuw leven mogen we vieren! De afgelopen weken mochten we in de gemeente ook danken voor de levens van gemeenteleden die ons recent zijn ontvallen. Geboorte en overlijden zijn als generaties die komen en gaan; voor beiden spreken we onze dank uit! 

Opdraagdienst

Vandaag mochten we 6 kinderen opdragen aan onze Heer en baptistengemeente:

  • Evi Guijt
  • Micha van der Mark
  • Sara Guijt
  • Levi Imthorn
  • Suzanna Vianen
  • Danny Jonker

De ouders beloofden aan de Heer om hun kinderen op te voeden en de verantwoordelijkheid te nemen die God hen toevertrouwt. Ook de gemeente heeft zijn verantwoordelijkheid, want we leven niet voor onszelf, maar behoren allemaal toe aan Christus’ lichaam.

Wim Hoddenbach

Na het opdragen sprak Wim Hoddenbach over onze identiteit in Jezus. Hij las uit het Oude Testament over de schepping en vertaalde dit door naar Handelingen 3. De eerste woorden van de Bijbel zijn: “In het begin schiep God …”. God is de Schepper en naast het licht staat er ook dat Zijn Heilige Geest zweeft over de woestheid in ons leven. Daarom is het goed te weten wat onze identiteit in Christus is en dat we daar op mogen bouwen. De duivel zal altijd proberen ons op onze identiteit aan te spreken, maar die ruimte moeten we hem niet geven.

In Handelingen 3 staat dat Petrus en Johannes uit de schaduw van hun Meester stapten en een kreupele man genas bij de Schone tempelpoort. Petrus sprak: “Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!”. De kreupele man kon voor het eerst sinds zijn geboorte lopen. Zo mogen ook wij hier kracht uitputten en opstaan in deze maatschappij.

Grijze muis

Wij moeten het verschil maken in deze wereld en kleur bekennen. Wees geen grijze muis, maar ga uit in deze wereld en verkondig de ware rijkdom. Vertrouw jouw handel en wandel toe aan de Heilige Geest. Hij laat de schellen van je ogen vallen en trekt de oordoppen eruit, waardoor je meer oog hebt voor de mensen om je heen en daarmee Jezus’ licht in de wereld laat schijnen! Sta op en laat er licht zijn in jouw leven! Dan gaan er wonderen gebeuren.