Op Goede Vrijdag goed nieuws brengen in de straten van Leiden

Goede Vrijdag is een prachtig moment om mensen te vertellen over de boodschap van Redding door Jezus Christus. Als je mensen vraagt ‘Weet u waarom het vandaag Goede Vrijdag is?’ is er vaak gelegenheid om te vertellen waarom de Here Jezus naar de aarde is gekomen en wat Hij voor ons heeft gedaan.

Daarom gaan we op vrijdag 14 maart vanaf 13.30 uur evangeliseren met traktaten in de binnenstad van Leiden. Traktaten kunnen een belangrijk schakeltje zijn voor mensen om Hem persoonlijk te leren kennen. Heb je een verlangen om mensen te winnen voor Jezus Christus en gelegenheid om mee te gaan, dan kan je je aanmelden bij Gerben Huisman (E ghuisman1@kpnmail.nl) of Gert Pluimgraaff.