Doopdienst: “Laat je niet tegenhouden door de Saulussen om je heen”

Met luid gejuich begonnen we de preek. Niet omdat Wim Hoddenbach de preek mocht verzorgen, maar omdat 4 mensen kozen voor Jezus! Natuurlijk waren we blij dat Wim Hoddenbach mocht spreken, maar hij liet ons beseffen wat een wonder het is dat vier mensen uit de duisternis van deze wereld, nu in het licht van Christus wandelen.

Bekijk hier de foto’s van de dienst

Keuze

Madelon Visser, Marjan Plug-Ouwehand, Corinne de Jong enĀ Floris Kuijt gaven voorafgaand aan de preek hun getuigenis. Soms kort maar krachtig, maar altijd vanuit het hart. Het hart gevuld met de Heilige Geest, die de keuze heeft gemaakt om het oude leven achter te laten en op te staan met Christus uit het (zee)water.

Hoe Saulus Paulus werd

Het bijbelgedeelte van de preek was gebaseerd op Handelingen 9:10-18. De ijverige Saulus was op weg naar Damascus om – met toestemming van de religieuze leiders – de christenen te vervolgen. Saulus dacht er goed aan te doen om zijn religie te beschermen, maar uiteindelijk bleek dat zijn acties hem juist verder van de Vader afhielden. Jezus Zelf greep in en maakte van Saulus (betekent ‘verlangen’) Paulus (betekent ‘klein’). God maakt mensen klein, zodat we Hem steeds groter maken!

Zoek jouw Ananias

De doop is een mooi begin, maar dan begint de strijd pas. In ons leven blijven we Saulussen tegenkomen, die bewust of onbewust willen voorkomen dat je in de kracht van Christus blijven staan. Hoe groter de zalving, hoe groter de weerstand. Wim Hoddenbach bemoedigde ons door te stellen dat we juist in de kracht van de Heilige Geest moeten blijven. Voor het menselijk intellect is geen plaats, wanneer Gods heerlijkheid verschijnt. Zoek juist in jouw leven voor mensen als Ananias om je heen. Dit zijn mensen die voor je bidden en waar een krachtige werking vanuit gaat. Blijf op de weg die de Heer met je voor heeft.

Wij vervolgden onze weg naar het strand, waar de vier dopelingen in zee werden ondergedompeld door oudsten Mart Peeman en Cees Visser. Een prachtige dienst met vier wonders, mooie liederen en een bemoedigende preek.