Ds. Kees van Velzen geeft 3-delige studieserie over Christelijk geloof

Waarom laat God het lijden toe? Een vraag die je regelmatig hoort. Hoe reageer je dan? Daarom organiseert de Baptistengemeente een leerhuis over het kunnen verdedigen van je geloof. Want wat als er vragen komen over wetenschap en geloof, evolutietheorie of schepping? Sta je dan als christen met je mond vol tanden of weet je daar in wijsheid mee om te gaan?

“Nooit meer met een mond vol tanden”

Ds. Kees van Velzen (voormalig hoofd nazorg EO) komt in drie avonden onderwijs geven over tal van hete hangijzers. Hij laat zien hoe je daar mee om kan gaan en daarmee gelijk iets van de liefde van de Here Jezus kan laten zien. Van Velzen: “Het gaat er om dat je antwoord kan geven wat er toe doet en wat de ander niet onnodig boos maakt.” Van Velzen geeft de cursus “Nooit meer met een mond vol tanden”, waarmee je op basis van rationele argumenten leert om antwoord te geven op kritische vragen.

De eerste avond wordt gehouden in de Haven (grote zaal) op woensdag 27 september 2017 en begint om 19.30 uur. De tweede en derde avond vinden plaats op 11 oktober 2017 en 15 november 2017. De studie is vrij toegankelijk! Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.