Gebed- en samenzangavond: Zondag 28 januari

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan… Kom om samen te zingen en God te aanbidden en groot te maken. Tijdens deze zangavond is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Denk onder andere aan het kiezen van een opleiding, wijsheid bij de opvoeding, bevestiging in keuzes die je moet maken of andere zorgen.
Tijdstip 19.00 – 20.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur.