Overdracht Tripodia een feit

Heel trots en dankbaar zijn wij dat we dit gebouw hebben mogen kopen. Daarom willen wij graag iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Maar bovenal danken wij God. “Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.” Romeinen 11:36

Van links naar rechts:
Mart Peeman (Voorzitter kerkenraad Baptistengemeente)
Dhr. Van der Spijk (wethouder gebouwenbeheer)
Jan Haasnoot (bestuurslid stichting Tripodia)
Cees van Leeuwen (bestuurslid stichting Tripodia)