Startzondag 2 september 2018 “Groei & Bloei”

Aanstaande zondag 3 september 2018 introduceren we het nieuwe jaarthema “Groei & Bloei”. Startzondag is onder leiding van ds. Simon van Groningen.

Het jaarthema “Groei & Bloei” is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Efeze 3:14-21:
“Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,
naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,
opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,
opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,
en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.”

Deze tekst is onze drijfveer voor het nieuwe jaar. We zijn opzoek naar een stuk verdieping in Christus, zodat er groei is. We willen rusten in het volbrachte werk, zodat Hij de drijfveer is om te gaan.

Wij zullen deze startzondag extra feestelijk openen met koffie, thee en gebak!