Studieserie “Tevoorschijn luisteren”

We organiseren een studieserie, die belangrijk is voor een ieder die in pastoraat/ministry zit of huiskringleider is.

Met elkaar bidden is ook vooral naar elkaar luisteren. Tevoorschijn luisteren, hoe doe je dat? Samen willen we leren hoe iemand ‘tevoorschijn te luisteren’, zodat we met inlevend vermogen samen met de ander zijn of haar nood bij God kunnen brengen.

Agenda

(Nog) geen activiteiten ...

Aanmelden

Meld je aan door een mail te sturen naar huiskringen@baptistenkw.nl.