Wij en Israël – Zondagavond bijeenkomst– 26 mei

Zondagavond 26 mei as om 19.00uur is er een boeiende zondagavonddienst voor jong en oud aangaande onze relatie met volk en land Israël. Misschien sta je daar niet of nauwelijks bij stil, maar heb je je wel eens gerealiseerd dat verreweg het grootste gedeelte van de Bijbel dat volk en land gaat en dat zowel in het Oude als Nieuwe Testament onze God zich vaak laat kennen als de God van Israel? 

Er is echt heel veel over te zeggen en neem van mij aan: het is zeer verrijkend en echt van belang om hier meer inzicht in te krijgen. Ruben Ridderbos van Christenen voor Israël hoopt deze avond hierover te spreken aan de hand van wat de Bijbel hierover zegt. Ook zal er voldoende gelegenheid zijn voor je vragen op opmerkingen.

Vanaf 18.30uur is er gelegenheid voor koffie/thee. Wees uitgedaagd en kom!  
Jack Meima