Gedoopt worden in zee?

Loop je rond met vragen over de doop, of verlang je er naar om gedoopt te worden? Dv zondag 22 september is er een doopdienst gepland in zee. Voorafgaand aan deze doopdienst zijn er twee voorbereidingsavonden welke vrijblijvend bijgewoond kunnen worden.

Een doopdienst in zee in 2018

We vinden het als Baptistengemeente geweldig gaaf als er mensen zijn die zich willen laten dopen. De doop is een bijbelse opdracht die Jezus meegaf aan zijn discipelen in het zendingsbevel. Het is een prachtige markering waarin je mag getuigen van het feit dat je met Christus gestorven bent, maar ook in nieuw leven weer bent opgestaan! Rom. 6

De eerste voorbereidingsavond vindt plaats op donderdag 5 september in Tripodia en begint om 20.00. Tijdens deze avond willen we graag ingaan op de betekenis van de doop. Ook als je nog niet klaar bent om je te laten dopen, ben je toch van harte welkom. Tijdens de tweede voorbereidingsavond op donderdag 12 september willen we voor diegenen die zich wel willen laten dopen, meer ingaan op de invulling van de dienst.

Als je geïnteresseerd bent, kan je mailen naar broederraad@baptistenkw.nl of je spreekt een van de oudsten aan tijdens de dienst op zondag.