Nieuwe voorganger voor Baptisten

Jaap Ketelaar (53) is de nieuwe voorganger van Baptistengemeente Katwijk. De kerkgemeenschap die haar diensten houdt in TriPodia organiseert zondagmiddag 9 februari een officiële intrededienst. Verschillende genodigden uit de gemeente Katwijk, zoals de politiek, kerkelijke ambtsdragers en maatschappelijke organisaties zullen daarbij aanwezig zijn.

Jaap Ketelaar was van 2006 tot 2008 al als interim-voorganger verbonden geweest aan de baptistengemeente. Daarna heeft hij verschillende gemeenten begeleid en heeft hij gewerkt voor enkele missionaire organisaties. Jaap Ketelaar komt vanuit Wageningen waar hij vorig jaar afscheid heeft genomen als voorganger van een laagdrempelige pioniersgemeente. Samen met zijn vrouw Alexandra hoopt hij in maart in de wijk Hoornes een woning te betrekken. 

Voor Ketelaar geen consistorie of ambtswoning. Het was snel duidelijk dat hij vanuit zijn betrokkenheid en enthousiasme voor de buurt het liefst in de Hoornes zou komen wonen. ‘Ik zie hier een wijk met mogelijkheden en uitdagingen’, constateert Ketelaar enthousiast. ‘De lokale overheid heeft ambities als het gaat om de toekomst van deze wijk. Vanuit onze missionaire roeping willen we als kerk daarin ook een rol van betekenis spelen.’ Op dat vlak wordt er met verschillende organisaties al nagedacht over de toekomst van de wijk en ook welke rol TriPodia en de kerk daarin zouden kunnen oppakken.  

De visie van de nieuwe voorganger sluit mooi aan bij die van de baptistengemeente. Twee jaar geleden werd zalencentrum TriPodia aangekocht om dat met een stichting te gaan exploiteren. Wekelijks vinden er allerlei evenementen en bijeenkomsten plaats, waarbij er mooie contacten ontstaan tussen gemeenteleden en mensen van buitenaf. 

Ketelaar: ‘We willen graag participeren in deze samenleving. Vanuit mijn ervaring wil ik graag daarin ondersteunen en meebewegen in wat God hier al aan het doen is.’

De intrededienst begint om 15.00 uur. Tijdens de dienst zijn er enkele genodigden, waaronder de burgemeester, die een korte toespraak zullen houden. Jaap Ketelaar zal zelf nog een korte overdenking verzorgen. Na de dienst is er in TriPodia gelegenheid om Jaap Ketelaar en zijn vrouw te feliciteren tijdens een receptie.