Henk Bakker: ‘Afstemmen op de wáre Jezus’

“Christenen weten verrassend weinig over Jezus.” Met dat uitgangspunt schreef Henk Bakker zijn boek ‘Jezus. Reconstructie en revisie’ dat in september verschijnt.

“Mensen hebben wel een beeld bij Jezus, bij hoe Hij leefde en waar Hij voor stond, maar dat is lang niet altijd gebaseerd op de feiten in de Bijbel.” Het viel hem al langer op: veel christenen hebben wel een voorstelling van hoe het leven van Jezus op aarde eruit zag, maar ze wéten er feitelijk niet veel van. “Daardoor kan het gebeuren dat de dingen die ze voor waar aannemen helemaal niet kloppen of nergens beschreven staan. Zo’n eigen verbeelding kan in de weg staan als het erom gaat erachter te komen hoe het écht zit. Daarom is het allereerst belangrijk dat gelovigen hun aannames altijd controleren aan de hand van de Bijbel.”

Henk zelf heeft de afgelopen periode behalve de Evangeliën ook veel andere boeken met betrekking tot Jezus en zijn tijd bestudeerd. “Joodse bronnen, zoals de Misjna en de Talmoed, christelijke boeken over het leven van Jezus, maar bijvoorbeeld ook de boeken van Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver uit de tijd van Paulus. Zo heb ik veel informatie verzameld en gesorteerd over wat er allemaal over Jezus’ leven op aarde bekend is.”

Lees verder voor het interview, door Gerdien Karssen

Voor meer informatie over het boek en reserveren: kijk hier.