Open Doors Ranglijst christenvervolging 2021

Alle vijftig landen op de ranglijst scoren dit jaar voor het eerst “erg hoog” op vervolging. De eerste twaalf landen scoren zelfs “extreem”, waarbij Noord-Korea weer koploper is. Wereldwijd krijgen 74 landen dit jaar – een meer dan vorig jaar – te maken met extreme, erg hoge of met een hoge mate van vervolging. Er werden 4.761 christenen vanwege hun geloof gedood. Van de omgebrachte christenen  werd 91 procent in Afrika vermoord. Ook krijgen 309 miljoen christenen te maken met vervolging door hun overheid en de religieuze meerderheid in het land, en sociaaleconomische achterstelling, druk en uitsluiting door familie, vrienden, buren en werkgevers en collega’s.

Dank voor…

  • de mensen die tot het geloof in Jezus Christus kwamen als gevolg van het bestuderen van Zijn Woord, het levend getuigenis van christen en de verhoring van gebeden.
  • God’s bescherming, goedheid, trouw en zorg voor de christenen wereldwijd en de verhoring van hun gebeden.

Bid voor christenen die…

  • worden overgeslagen bij voedseluitgiftepunten en bij het zoeken naar dagelijks werk worden gediscrimineerd.
  • te maken krijgen met bezetting, plundering en vernietiging van hun eigendommen, huis en land omdat zij de schuld krijgen van de pandemie en de gevolgen ervan.
  • te maken krijgen met verscherpte controle en monitoring door de overheid en als gevolg daarvan als christen in overheidssystemen staan en hier de sociaaleconomische gevolgen van ondervinden. 
  • als gevolg van toenemende nationalisme op grond van de religieuze identiteit te maken krijgen met steeds meer discriminatie, geweld en uitsluiting, terwijl zij niet kunnen rekenen op de bescherming van overheidsinstanties.
  • die door de versteviging van de machtspositie van criminele groepen in Midden- en Latijns Amerika gevaar lopen afgeperst, beroofd, beschoten en gedood te worden omdat zij tegen deze groepen ingaan. 

Vraag of God de christenen wereldwijd voorziet in hun noden en hun inzicht, kracht, moed en wijsheid geeft.