Talentenjacht: Welk talent heb jij?

Met ons jaarthema ‘Samen in beweging’ behandelen we in januari en februari het blokthema Talentenjacht. Dit doen we aan de hand van Romeinen 12:6-8: 

En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij 

profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, 

in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.

Deze twee maanden willen we stilstaan welke gaven er zijn en onderzoeken welke gaven en talenten we bij onszelf kunnen ontdekken. Want we hebben allemaal gaven en talenten gekregen van God. We willen niet alleen ontdekken welke gaven en talenten we hebben ontvangen, maar juist ook leren hoe we ze kunnen gebruiken om zo God de eer te geven en elkaar en anderen te dienen.

Bekijk onderstaand filmpje om te zien welk talent Samuel van Delft heeft. Welk talent heb jij? Maak een filmpje of een foto en zet het in de Bapp! Je mag het ook mailen naar info@baptistenkw.nl