Toerustingscursus pastoraat van start

In het komende seizoen willen we de Toerustingscursus Pastoraat in onze gemeente organiseren. Dit is een inleidende cursus van 10 avonden en is bedoeld voor iedereen die een verlangen heeft om zich te bekwamen in het verlenen van pastorale zorg aan anderen, vanuit Gods Woord en door Zijn Geest. Deze cursus legt hiervoor een gedegen basis. We worden toegerust:

  • om met mensen mee te leven en hen te ondersteunen.
  • om mensen te begeleiden vanuit Gods Woord en door Zijn Geest.
  • om mensen in allerlei situaties het goede van Gods koninkrijk mee te geven

De cursus zal verzorgd worden door het Evangelisch College (www.evangelisch-college.nl).

Deze cursus is bedoeld voor ons Pastorale Team, de mensen van het Bezoekpastoraat en ook kringleiders die zich op het gebied van pastoraatverder willen bekwamen. Tegelijkertijd is ieder welkom die wil verkennen of Pastoraat mogelijk het gebied binnen de gemeente is, waarin je de Heer mag dienen. Via het Evangelisch College zullen mogelijk nog mensen van andere plaatsen / gemeenten aansluiten.

In overzicht:

Datum:Les:Docent:
donderdag 30 september 2021PastoraatInge Matthijsse
donderdag 28 oktober 2021Karakter en identiteitTine Snoek
donderdag 25 november 2021EmotiesAnnet van Willigen
donderdag 16 december 2021GesprekstechniekenInge Matthijsse
donderdag 20 januari 2022RelatiesAnnet van Willigen
donderdag 24 februari 2022ZiekenpastoraatTine Snoek
donderdag 24 maart 2022Strijd in het denkenAnnet van Willigen
donderdag 21 april 2022GrenzenMariska Laan
donderdag 19 mei 2022OuderenpastoraatAnnet van Willigen
donderdag 16 juni 2022Bidden en zegenenAnnet van Willigen

Indeling avond:

19.30 uur: Inloop
19.45 uur: Start les
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Vervolg les
22.00 uur: Einde avond

Plaats: Tripodia

Kosten: de deelnemers vanuit onze gemeente hoeven slechts de kosten voor de cursusmap, € 25,-, bij te dragen. De cursuskosten worden door de gemeente gedragen als een  investering in ons allen 🙂 .

Voor meer info en aanmeldingen: jaapketelaar@baptistenkw.nl