Overzicht gebedsmomenten in de gemeente

Heer, luister naar ons! Heer, vergeef ons! Heer, verhoor ons gebed! Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf” (Dan 9, 19)

We zijn dankbaar voor het feit dat we als gemeente steeds meer naar een normalere situatie terugkeren en elkaar weer kunnen ontmoeten. Het is daarom ook een goed moment om het gemeenschappelijk bidden verder op te pakken. Samen een appel doen op onze God, omwille van Hemzelf, is ook een aansporing! Structuur en discipline zijn hierin belangrijk, maar daarin kunnen we elkaar ondersteunen! Daarom het volgende:

1. bidstond op maandagochtend en donderdagavond
Naast de twee-wekelijkse bidstond op maandagochtend (09.30 uur in De Haven), zijn we ook begonnen met de tweewekelijkse bidstonden op donderdagvond (19.30 uur in Tripodia, Kraaienest). De eerstvolgende avond dat we met elkaar willen danken en bidden is donderdag 21 oktober. Danken voor het goede wat onze Heer geeft en Hem groot te maken, ook te bidden voor onze zieken, onze oudsten en voorganger, kringen, jeugd, activiteiten etc. 

2. bidden voor Israël, aansluitend op de samenkomst zondagochtend (in het Kraaiennest)
We kunnen niet genoeg benadrukken, hoe belangrijk dit is, tot zegen voor Gods uitverkoren volk, voor onszelf en in opdracht van onze Heer. Zoals eerder willen we dit organiseren, elke 3e zondag van de maand, te beginnen in oktober. Dus we hopen weer te starten vanaf 24 oktober. 

3.persoonlijk voorbede na de dienst (ministry)
Met de nodige voorzichtigheid hopen we dit ook weer spoedig mogelijk te maken. Dat wordt dan meegedeeld in de samenkomst. Een gelegenheid om je nood te delen en dat anderen je helpen dit voor Gods troon te brengen in vertrouwen en in afhankelijkheid.We willen eenieder uitdagen om serieus te overwegen om mee te doen dan wel voor je te laten bidden. Wellicht ervaar je weerstand, schroom of denk je dat je geen “bidder” bent, weet dan dat we allemaal daarmee te maken hebben en wat zo’n bemoediging is; “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.” Rom 8: 26