Gebed voor zieken! De mogelijkheden…

Wat is gebed in de gemeente belangrijk! In ons gebed mogen we alles voor God neerleggen wat ons bezighoudt. Maar we worden ook opgeroepen om voor onze mede broeders en zusters te bidden. Zo zijn er in onze gemeente mensen die ziek zijn, soms al voor langere tijd. Maar er kunnen ook andere noden zijn. Wat kan jij daarin betekenen?

Ben je ziek, of heb je een andere nood?

  1. Via gebedsbrief@baptistenkw.nl kan je je nood doorgeven. Vaak nog dezelfde dag wordt je bericht verstuurd naar een grote groep mensen in de gemeente die voor je willen bidden. Misschien is het een drempel om je nood kenbaar te maken, maar als we mogen geloven in de kracht van gebed willen we je aanmoedigen om hier toch gebruik van te maken.
  2. Ook mensen die langdurig ziek zijn, willen we niet vergeten. We starten binnenkort met het vermelden van eenaantal namen van mensen die langdurig ziek zijn. Dit doen wij middels een maandelijkse gebedsbrief. Heb je het idee dat mensen je situatie vergeten en wil je graag gebed voor jou of je gezin? Meld je dan aan voor deze dienst.
  3. In Jacobus 5 wordt beschreven dat als je ziek bent, je gezalfd mag worden door de oudsten van de gemeente. Ziekenzalving is daarom ook iets wat wij in de gemeente aanbieden. Wil je hier meer over weten? Spreek dan eens een van de oudsten aan of mail naar broederraad@baptistenkw.nl.
  4. Na de dienst bieden we gebedsministry aan. In een veilige omgeving zijn er mensen beschikbaar die naar je verhaal willen luisteren en voor je willen bidden.

Bid je mee voor de zieken?

Laten we hen niet vergeten om in ons gebed mee te nemen. In onze gemeente hebben we de gebedsbrief waar je je voor kunt aanmelden via gebedsbrief@baptistenkw.nl. Bid je mee?