Hoe kunnen we het kerkseizoen beter beginnen dan een dag lang als gemeente met elkaar optrekken. Dat is het doel van de startzondag op 8 september. In de eredienst zal het seizoen geopend worden door in te gaan op het nieuwe jaarthema. Na de dienst gezamenlijk lunchen, een middag vol sport, spel en ontspanning. De middag wordt afgesloten met een (eenvoudige) barbecue en bij mooi weer een dienst in de open lucht. Bent u er ook bij?  

Aanmeldformulier


Aantal volwassenen:
Aantal kinderen:

Voor welke onderdelen meld u zich aan:
Wandeling en ontbijt voorafgaand aan de eredienstLunchSport, spel en ontspanningBarbecue


Voor de onkosten van deze dag vragen wij u een bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL08INGB0007698184 t.n.v Bapt. Gem. Katwijk o.v.v “Startzondag 2019“. Voor de onkosten gaan wij uit van € 7,50 voor een volwassene en € 3,00 voor een kind jonger dan 12 jaar. 

Indien de kosten voor u een probleem zijn, dan graag contact opnemen met iemand van de organisatie van deze dag.