Wekelijkse bidstond 02-05-2019

Donderdag 2 mei 2019 organiseert Baptistengemeente Katwijk de wekelijkse bidstond onder leiding van Jack Meima en Mattanja de Haan.

We belijden dat gebed de motor is van ons gemeente. Tegelijkertijd is het daadwerkelijk (samen) doen soms heel weerbarstig!

Op deze bidstond danken en bidden we voor alle aspecten van gemeentezijn: zieken (o.a. van de gebedsmail!), weduwen/weduwnaren, alleenstaanden, gezinnen, raad, kringen, zendelingen, persoonlijke noden, etc.

Wees uitgedaagd. Je bent zeer welkom om (mee) te bidden!

“Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden.” (Romeinen 15:30)

LocatieTripodia
Datumdonderdag 2 mei 2019
19:30 uur - 20:30 uur