Wekelijkse bidstond 20-02-2020

Donderdag 20 februari 2020 organiseert Baptistengemeente Katwijk de wekelijkse bidstond onder leiding van Jack Meima.

We belijden dat gebed de motor is van ons gemeente. Tegelijkertijd is het daadwerkelijk (samen) doen soms heel weerbarstig!

Op deze bidstond danken en bidden we voor alle aspecten van gemeentezijn: zieken (o.a. van de gebedsmail!), weduwen/weduwnaren, alleenstaanden, gezinnen, raad, kringen, zendelingen, persoonlijke noden, etc.

Wees uitgedaagd. Je bent zeer welkom om (mee) te bidden!

“Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden.” (Romeinen 15:30)

LocatieTripodia
Datumdonderdag 20 februari 2020
19:30 uur - 20:30 uur
Zaal geopend vanaf:19:00 uur