Op het raadsweekend, april 2018, hebben we als raad, partners en clusterhoofden nagedacht over het nieuwe jaarthema. Na een brainstormsessie en gebed zijn we door de Heilige Geest bepaald bij het thema ‘wortelen’. Dit thema vonden we prachtig uitgewerkt in een passage in Efeze. Deze tekst is onze drijfveer voor het nieuwe jaar. We zijn opzoek naar een stuk verdieping in Christus, zodat er groei is. We willen rusten in het volbrachte werk, zodat Hij de drijfveer is om te gaan. We verplaatsen ons daarmee vanuit een fase van herstel naar een fase van opbouw.

Efeze 3:14-21 (HSV)
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij je geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in jullie harten woont en je in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat je ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en je de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat je vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Maandstudies
Elke maand zal er bijpassend bij het thema een maandstudie verschijnen Maandstudie Groei en Bloei

De maandstudie van juni “De eeuwigheid” staat hier: Maandstudie Groei en Bloei 10

Agenda

(Nog) geen activiteiten ...