Daar waar de Alpha-cursus een kennismaking is met de beginselen van het christelijk geloof, vindt in de Beta-cursus een verdieping plaats.
Het mooie van de cursus is dat deze voortbouwt op de eerder behandelde onderwerpen, waardoor het mogelijk is om er wat dieper op in te gaan. Daarnaast is er tussen de deelnemers onderling en de leiding al meer vertrouwen ontstaan waardoor het gesprek in de kleine groepen ook meer verdieping krijgt. 

Agenda

(Nog) geen activiteiten ...