Daar waar de Alpha-cursus een kennismaking is met de beginselen van het christelijk geloof, vindt in de Beta-cursus een verdieping plaats.
Het mooie van de cursus is dat deze voortbouwt op de eerder behandelde onderwerpen, waardoor het mogelijk is om er wat dieper op in te gaan. Daarnaast is er tussen de deelnemers onderling en de leiding al meer vertrouwen ontstaan waardoor het gesprek in de kleine groepen ook meer verdieping krijgt. 

Agenda

Beta-cursus - Identiteit
Beta-cursus

30-01-2020 • 18:00 tot 21:30Tripodia

Beta-cursus - Discipelschap
Beta-cursus

13-02-2020 • 18:00 tot 21:30Tripodia

Beta-cursus - Gaven en talenten
Beta-cursus

05-03-2020 • 18:00 tot 21:30Tripodia

Beta-cursus - Gods stem verstaan
Beta-cursus

19-03-2020 • 18:00 tot 21:30Tripodia

Vrouwenweekend 2020
VrouwenweekendWeekenden

20-03-2020 tot 22-03-2020 • De Betteld, Amerongen

Beta-cursus - Creatief: Gods stem verstaan
Beta-cursus

02-04-2020 • 18:00 tot 21:30Tripodia

Beta-cursus - De occulte wereld
Beta-cursus

16-04-2020 • 18:00 tot 21:30Tripodia

Beta-cursus - Doop en avondmaal
Beta-cursus

23-04-2020 • 18:00 tot 21:30Tripodia

Beta-cursus - Slotavond
Beta-cursus

14-05-2020 • 18:00 tot 21:30Tripodia