Het gebed is het meest krachtige wapen van elke christen. Als biddende gemeente van Jezus Christus hebben we een gebedsmail in het leven geroepen, waarin leden en vaste bezoekers een oproep kunnen doen.

Wilt u graag de gebedsmail ontvangen en bent u lid/vaste bezoeker?  de heermevrouw

  Richtlijnen

  • Gebedsmails worden alleen verstuurd als ze over gemeenteleden, trouwe bezoekers of zeer naaste familieleden (vader, moeder, kinderen) gaan.
  • Gebedsmails worden alleen verstuurd als ze over door de gemeente officieel ondersteunde of uitgezonden zendelingen gaan.
  • Gebedsmails komen het liefst van de persoon of familie zelf. Ook de raad of een kringleider kan als aanleverkanaal dienen.
  • Houd gebedsverzoeken kort maar krachtig. Het gebedsmail-team kort het bericht in tot maximaal 2 alinea’s.
  • De gebedsmail is géén communicatiekanaal voor oproepen of herinneringen voor evenementen. Daar is het infoblad of de website een geschikter medium voor. Deze zullen dan ook niet verstuurd worden.
  • Gebedsmails die ‘geen haast’ hebben zullen verzameld worden tot maximaal 48 uur na ontvangst en indien er meer zijn in die periode in één gebedsmail verstuurd worden.
  • Gebedsvragen die een spoedeisend karakter hebben, zullen binnen 24 uur worden verzonden (deze komen ook vaak telefonisch binnen en zijn ook kort).
  • We nemen alleen aanvragen voor de gebedsmails in behandeling, die naar gebedsmail@baptistenkw.nl worden verstuurd.
  • Gebedsaanvragen waarbij wij twijfelen of dit voor doorsturen geschikt is én/of dat binnen het beleid van de gemeente past, zullen we eerst voorleggen aan de raad.
  • Lid worden van de ‘adressenlijst’ is voorbehouden aan gemeenteleden of personen die als trouwe bezoeker in de ledenlijst staan. (dit i.v.m. privacy en controleerbaarheid).

  Deze richtlijnen zijn in overleg met de broederraad van de Baptistengemeente Katwijk opgesteld.