Het jaarthema 2020/2021 SAMEN IN BEWEGING

Het verlangen bij dit thema is dat we als gemeente nóg meer gaan ontdekken en functioneren waarvoor we bedoeld zijn. Namelijk dat we het zichtbare lichaam van Jezus Christus hier op aarde zijn; Zijn handen en Zijn voeten. Dit alles vanuit een bewegende relatie met God zelf. Waar het om gaat, is dat ons hart vervuld wordt met liefde voor mensen en Gods schepping. Een liefde die zijn oorsprong vindt in het Vaderhart van God. Dan moet je niets, maar krijg je moed en een verlangen om Zijn wil te doen.

We gaan aan de hand van Romeinen 12 kijken welke thema’s ons worden aangereikt om samen in beweging te komen en te blijven.

Misschien denk je wel, maar hoe zit dat in Coronatijd? Het is geweldig dat God gister, vandaag en tot in eeuwigheid Dezelfde is (Hebreeën 13:8). Hij redt, herstelt, bouwt Zijn kerk, vervult mensen met Zijn Geest, voorziet, leidt, brengt doorbraken en regeert in kracht en majesteit. Altijd. Dat betekent dat onze roeping ook dezelfde blijft, zoals beschreven in Markus 16. Misschien is het wel meer nodig om juist nú volmaakte liefde te brengen waar angst en eenzaamheid heerst. We hebben Zijn autoriteit gekregen en Zijn zalving met de Heilige Geest. Genoeg redenen om ook juist in dit seizoen Samen in Beweging te zijn.

Dit jaarthema is opgedeeld in vijf thema’s die elke maand aanbod komen in jeugdkringen, diensten en op kamp.

Een ander gaaf jaarthema was het thema Jezus is… hieronder een impressie