De Baptistengemeente heeft kinderen en jongeren hoog in het vaandel staan. Zij zijn samen met de rest van de gemeente de kerk van nu! We geloven in hun unieke bijdrage binnen Gods huisgezin in creativiteit, energie, en het voorleven van een kinderlijk geloof. Daarnaast zien we het als onze verantwoordelijkheid naar hen om te zien, ze lief te hebben en hen Gods liefde te laten leren kennen. Daarom zijn er tal van activiteiten voor kinderen en jongeren.
Op zondag zijn er voor de allerkleinsten t/m groep 8 kinderdiensten.Daarover vind je meer onder het kopje kinderwerk. Voor de jongeren zijn er speciale jongerendiensten, jeugdkringen en een kamp, zie daarover meer onder het kopje jeugd. Daarnaast zijn de hoogtepunten van het jaar altijd de kerstochtenddienst en de gezinsdienst die we door en voor jong en oud vormgeven.
Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

Kinderwerk

Jeugdwerk