Corona-update voor de kerk

Als u afgelopen week de nieuwsmedia heeft gevolgd, dan is het u vast niet ontgaan dat maandag 5 oktober minister Grappenhaus heeft overlegd met kerkelijke koepels over coronamaatregelen rondom kerkdiensten. De uitkomst van dit overleg is het advies om het maximum aantal bezoekers van samenkomsten af te schalen naar 30 personen. Als gemeente willen we gehoor geven aan dit advies, net als aan alle voorgaande adviezen.
Dit betekent dat voor de komende periode aan alle gemeentelijke activiteiten een maximum van 30 personen (excl. medewerkers van de activiteit) geldt. Voor de zondagse eredienst is dit meer dan een halvering van het aantal bezoekers. Via de huiskringen is er al een nieuw rooster verspreid. Ook kunt u zich nog steeds via www.kerkdichtbij.nl inschrijven voor vrije plekken, maar houd er rekening mee dat er niet altijd plek is gezien de beperkte ruimte. We hopen op uw begrip voor deze situatie.

In het ontvangen advies staat ook dat het dragen van mondkapjes wordt aanbevolen op de momenten dat u loopt in de kerk. Na de persconferentie van dinsdag 13 oktober waar ook is verkondigd dat het advies is om in openbare gebouwen een mondkapje te dragen is, geven wij het dringende advies om tijdens het lopen bij onze gemeentelijke activiteiten een mondkapje te dragen. Dit doen wij vanuit het basisprincipe dat het mondkapje in eerste instantie er niet is om te voorkomen dat we zelf besmet raken, maar juist dat we voorkomen een ander te besmetten.