Enquête: Hoe kijkt u er tegenaan?

We leven in een gekke tijd en ook in het gemeenteleven merken we dagelijks de gevolgen van de coronacrisis. Hoe zit dat met u? Hoe heeft u bepaalde zaken beleefd, wat waardeert u in de gemeente en wat mist u? We willen graag horen wat u als gemeentelid/vaste bezoeker vindt van een aantal zaken. Dat kan door het invullen van een vragenlijst. Voor ons is dat heel waardevolle informatie en op grond daarvan kunnen we ook bepaalde keuzes maken voor de toekomst.

We zouden het heel erg op prijs stellen als u een kwartier de tijd wilt nemen om deze online vragenlijst uiterlijk 23 oktober 2020 in te vullen. De uitkomsten willen we in de Algemene ledenvergadering in november aan de gemeente presenteren. Helpt u mee?

U heeft de vragenlijst al ontvangen op het e-mailadres waarmee u in de administratie vermeld bent. Wanneer u de vragenlijst al heeft ingevuld, hartelijk dank!