Er wordt weer gedoopt!

doopdienst

Het heeft even geduurd, maar binnenkort mogen maar liefst zes mensen getuigenis van hun geloof afleggen via de doop. Op zondag 20 september hebben we in Tripodia een doopdienst. Zoals u misschien begrijpt, zal het toch allemaal wat anders gaan dan u gewend bent….

Reserveren voor de dienst is aanvankelijk niet mogelijk. We willen de dopelingen de gelegenheid geven om familie en vrienden uit te nodigen. Mogelijk zit daarmee de zaal al aan de toegestane capaciteit. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan zullen er deze week nog vrije plekken beschikbaar komen. Hou daarvoor de informatiekanalen in de gaten.

Tijdens de dienst zal Rob Quispel spreken. Het dopen gebeurt door Jaap Ketelaar. In tegenstelling tot anders kunt u de dopelingen niet fysiek feliciteren na de dienst. Maar wat zou het mooi zijn als u via de Bapp een felicitatie achterlaat.