Financiële cijfers 1e kwartaal 2021

Hierbij presenteren we u de financiële cijfers van het eerste kwartaal van 2021. Er is in deze periode € 17.240 minder uitgegeven dan begroot. Dit betreft voornamelijk kosten die de komende maanden (als de ontvangsten dit mogelijk maken) nog zullen worden uitgegeven. 

De ontvangsten lopen € 10.711 achter op onze begroting. Om onze doelen dit jaar te kunnen realiseren zal deze achterstand de komende maanden moeten worden ingelopen.

De doelstelling voor dit jaar is dat de uitgaven en ontvangsten aan elkaar gelijk zijn. 

BegrootWerkelijkVerschil
Uitgegeven€71.625€54.385€17.240 (positief)
Ontvangen€64.975€54.264€10.711 (negatief)
– €6.650-€121

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Voel u vrij om te mailen naar financien@baptistenkw.nl