Financiële cijfers 1e kwartaal

In onderstaand overzicht vindt u een financieel overzicht tot en met maart 2020.

De opbrengsten voor het eerste kwartaal zijn ver achtergebleven ten opzichte van de begroting over deze periode. Deels is dit veroorzaakt door het wegvallen van de collecte tijdens de diensten, deels omdat de maandelijkse bijdrage en toezeggingen onvoldoende zijn. De bijdrage via de Bapp zijn in maart aanzienlijk toegenomen en deze trend zet zich door in april.

We verwachten dat de huidige opbrengsten voor de rest van het jaar niet voldoende zullen zijn om onze doelen te realiseren.

Door het uitvallen van verschillende activiteiten i.v.m. corona zijn de uitgaven van het eerste kwartaal flink afgenomen. We verwachten in de loop van 2020 wel een aanzienlijke stijging voor communicatiedoeleinden (denk hierbij aan Studio Tripodia), maar verwachten dit binnen de oorspronkelijke begroting te kunnen realiseren.

Het resultaat over deze periode is nagenoeg gelijk aan de begroting. (Het resultaat van Stichting Tripodia is niet in dit overzicht verwerkt.)