Gebed in de gemeente op donderdag

Natuurlijk kan je iedere dag op elk moment bidden, maar samen bidden is een prachtig instrument wat we hebben gekregen van God. Bidden voor elkaar, de gemeente, ons dorp ja, zelfs voor alles wat er in de wereld speelt. Daarom komen we elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 bij elkaar om te bidden in Tripodia.

Middels gebed gaan in gesprek met de Schepper van de hemel en aarde, die ook onze Vader is. Wanneer we in ons gebed, God loven en prijzen om wie Hij is en Hem danken, dan vervagen onze eigen zorgen. Door gebed beseffen we dat het niet om ons gaat, maar om Hem. Door gebed kunnen we er zijn voor de ander omdat we pleiten voor die ander. Samen vragen we God om hulp en wijsheid en bescherming.
Bovenal God wil gebeden worden, het is Zijn verlangen. Kom je ook?

Efeze 3:17-18
‘Geworteld en gegrond in de liefde zult u dan, samen met alle heiligen in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld wordt tot alle volheid Gods’