Nieuw seizoen 3 Jaar door de Bijbel

Samen met andere gemeenteleden en een aantal gepassioneerde sprekers wordt in drie jaar tijd de hele Bijbel gelezen. Eens in de twee weken staat een bepaald Bijbelboek of Bijbelgedeelte centraal wat door de deelnemers van tevoren is gelezen.

De spreker geeft op de avond hier achtergrondinformatie over en een stuk verdieping. Daarnaast is er op deze avonden alle ruimte om uw vragen te stellen. De kosten voor deze cursus bedraagt €30,- voor de gehele cursus van 3 jaar en daarnaast ontvangt u de map Rondreis door de Bijbel ter waarde van €27,50.

Meld u aan door een email te sturen naar 3jddb@baptistenkw.nl

Het programma voor komend seizoen: 

17-09-2020Psalmen 2 – Klaagpsalmen
1-10-20201 Korinthe
15-10-20202 Korinthe
29-10-2020Ezechiël
12-11-2020Hooglied
26-11-2020Johannes 1-10
17-12-2020Johannes 11-21
14-01-2021Daniël
28-01-2021Openbaring
18-02-20211+2 Thessalonicenzen
04-03-2021Jona + Amos + Micha
18-03-2021Hosea + Joël + Obadja
01-04-2021Filippenzen + Kolossenzen + Filemon
15-04-20211 Kronieken
29-04-20212 Kronieken
27-05-20211+2 Timotheüs + Titus
17-06-2021Habakuk + Sefanja + Nahum
01-07-2021Haggaï +  Zacharia + Maleachi