Opbrengst financiële actie boven verwachting!

Op 20 december berichtten we u nog van een spectaculaire tussenstand van €18.050,-. Een kleine twee weken nadat de actie officieel afgelopen was, is de teller opgelopen tot maar liefst €32.232,-! Zeker in een jaar waarin ook financieel de gevolgen merkbaar zijn van de coronacrisis, is dit een enorme bemoediging om te zien dat God rijkelijk voorziet.

Het doel van dit jaar was om met € 18.000 de begroting van dit jaar sluitend te krijgen. Alle kosten/investeringen die er afgelopen jaar gedaan zijn, met name ook voor de livestream en andere online-activiteiten hebben we daardoor kunnen betalen. Voor investeringen/uitgaven in 2021 wilden we € 10.000 extra ophalen om de begroting van 2021 te ‘ontzorgen’. Ook dat tweede doel is dus ruimschoots behaald.

De Conclusie van de Penningmeester: “We hebben brood gevraagd en zeker geen steen gekregen. Het is bemoedigend te zien hoe we op financieel gebied zo zijn gesteund!”

18 En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, alsook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze grepen moed voor het goede werk. (Nehemia 2:18)