Sluit u aan bij een huiskring!

Huiskringen spelen een belangrijke rol in onze gemeente. Huiskringen zijn kleine groepen die ongeveer tweewekelijks een avond bij elkaar komen voor ontmoeting, Bijbelstudie, gebed, zorg en bemoediging. Zo ontstaat er onderlinge betrokkenheid binnen onze gemeente. De start van het nieuwe kerkseizoen is een mooi moment om deel te gaan nemen aan een huiskring. Bent u nog niet aangesloten? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar huiskringen@baptistenkw.nl

Afgelopen jaar hebben veel kringen beperkt elkaar kunnen ontmoeten, maar zijn er andere manieren gezocht om verbinding met elkaar te houden. Via Zoom bijvoorbeeld, of door wandelingen of door juist in de Haven of Tripodia samen te komen. Hopelijk kunnen we na de zomer elkaar weer thuis ontmoeten!