Sluit u aan bij een huiskring!

In de huidige situatie van het het maar beperkt kunnen bezoeken van de zondagochtenddienst is het gemakkelijk om het contact met gemeenteleden kwijt te raken. In deze periode spelen de huiskringen daarom een extra belangrijke rol.

Huiskringen zijn kleine groepen die ongeveer tweewekelijks een avond bij elkaar komen voor ontmoeting, Bijbelstudie, gebed, zorg en bemoediging. Zo ontstaat er onderlinge betrokkenheid die juist in deze tijd belangrijk is.
De start van het nieuwe kerkseizoen is een mooi moment om deel te gaan nemen aan een huiskring.

Bent u nog niet aangesloten?
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar huiskringen@baptistenkw.nl