Waarom aanmelden voor de dienst?

We zijn dankbaar dat er steeds meer mensen de dienst weer bezoeken. Afgelopen zondagen kruipen we richting 150 bezoekers in de zaal. Om de dienst te kunnen bezoeken, moet je je wel vooraf registreren. Waarom dat nodig is, leggen we graag even uit.

Voorbereiding
Op dit moment hebben we te maken met een maximumcapaciteit van 150 zitplaatsen in de grote zaal. Als we niet van tevoren inzage hebben in het aantal reserveringen is het daardoor lastig om de zaal efficiënt in te delen, voldoende medewerkers te regelen voor crèche en zondagsschool en andere zaken voor te bereiden.

Maximum capaciteit
Nu we steeds meer tegen de maximum capaciteit van 150 zitplaatsen aanlopen, is het prettig dat mensen vooraf weten waar ze aan toe zijn. Is er plek? Dan hoort men dat via een bevestiging. Natuurlijk waren er afgelopen tijd nog vaak wel wat plekjes over voor mensen die zich niet geregistreerd hadden. Maar mogelijk kom je een keer naar de dienst en is er geen plek meer over. Dat zou heel vervelend zijn om dat bij de deur te moeten meedelen. Daarom helpt het om toch van te voren te reserveren.

Registreren verplicht
Sinds de coronacrisis is bij bijeenkomsten het verplicht om (groepen) mensen te registreren. Dit had met name te maken met mogelijk bron- en contactonderzoek bij besmettingen. Wellicht dat dit straks niet meer nodig is, maar nu doen we het nog wel. We kunnen mensen via de reservering een bevestiging sturen en andere noodzakelijke informatie delen.

Wanneer reserveren
Reserveren via ‘Vrije inschrijving’ of ‘Via de huiskring’ kan tot vrijdagavond 20.00 uur. Reserveert u via de huiskring, dan krijgt u direct een bevestiging. Via de ‘Vrije inschrijving’ ontvangt u de bevestiging uiterlijk zaterdag. Toch zien we dat mensen vaak op het laatste moment (zaterdag of zelfs zondag) zich nog aanmelden. In verband met de reserveringslijsten die vrijdagavond doorgestuurd worden naar de kosters, zondagschool- en crechemedewerkers, is het gewenst om dan in principe alle reserveringen binnen te hebben. Mensen die zich vrijdag na 20.00 uur aanmelden krijgen geen bevestiging meer, maar horen bij de ingang of er nog plek is. Weest u zich daarvan bewust.

Tot slot
We hopen op uw begrip en medewerking in deze coronatijd voor het naleven van onze afspraken. We hopen dat steeds meer noodzakelijke regels afgebouwd kunnen worden en elkaar weer in gezondheid mogen ontmoeten in de dienst!