De missie van onze gemeente is: “Wij zijn een huisgezin van de levende God met een open deur naar de wereld”

Groei en bloei

Op basis van de missie hebben we in het seizoen 2016-2017 gekozen voor het thema “Leven met” . Het seizoen 2017-2018 zijn we hierop verder gegaan met het thema “Samen leven”. De relatie met God, elkaar en de omgeving stonden centraal. Het nieuwe seizoen willen we meer de verdieping zoeken en meer wortelen in ons geloof en liefde. We hebben dat vertaald naar het jaarthema “Groei en Bloei” op basis van de Bijbeltekst Efeze 3:14-21. (sleutelvers v.17)

Wortelen

Vanuit het thema ligt de focus op het bewustzijn dat we alleen kunnen groeien als we goed wortelen. Dat wortelen en groeien doen we vanuit thema’s die voorkomen in de perikoop van Efeze 3:14-21. Deze zullen we als maandthema’s gebruiken.

September: Kracht van Gebed
Oktober: God sterkt
November: Geleid door de Geest
December: Christus in je hart
Januari: Samen verstaan
Februari: De Grote Liefde
Maart: God door jouw
April: Alle eer aan de Heer
Mei: Ik zie een generatie
Juni: De eeuwigheid

De vraag bij elk thema is wel altijd: hoe wortelen we hierin en welke groei en bloei ontstaat daardoor?Inhoudelijk geven we dit vorm op de volgende manier:

  • Maandelijkse themadienst op zondagochtend met verwerkingsvragen voor de huiskringen
  • Meerdere leerhuizen
  • Thema behandelen in de diverse weekenden van onze gemeente