De missie van onze gemeente is: “Wij zijn een huisgezin van de levende God met een open deur naar de wereld”

SAMEN IN BEWEGING

Op basis van onze missie en de doelen die we voor een seizoen stellen wordt er een jaarthema gekozen. De afgelopen jaren hebben we al diverse jaarthema’s gehad waar we ook de vruchten van zien in de gemeente. Dit jaar sluiten we ons jaarthema aan op de maatschappelijke ontwikkelingen in de woonwijk, namelijk ‘Samen in beweging’. 

Het verlangen bij dit thema is dat we als gemeente nóg meer gaan ontdekken en waarvoor we bedoeld zijn en dat we dit ook in de praktijk brengen. Als gemeente zijn we het zichtbare lichaam van Jezus Christus hier op aarde zijn, Zijn handen en Zijn voeten. Dit alles vanuit onze relatie met God zelf, met het verlangen dat ons hart vervuld wordt met liefde voor mensen en voor Gods schepping. Een liefde die zijn oorsprong vindt in God. Dan moet je niets, maar krijg je moed en een verlangen om Zijn wil te doen.

Aan de hand van Romeinen 12 onderzoeken we welke thema’s ons worden aangereikt om samen in beweging te komen en in beweging te blijven. Dit seizoen is opgedeeld in vijf blokken, namelijk:

THEMA I: ROMEINEN 12:1-2 / KLAAR VOOR DE START
(september & oktober)

THEMA II: ROMEINEN 12:3-5 / ÉÉN TEAM, ÉÉN TAAK
(november & december)

THEMA III: ROMEINEN 12:6-8 / TALENTENJACHT
(januari & februari)

THEMA IV: ROMEINEN 12:9-13 / VOLLE VAART VOORUIT
(maart & april)

THEMA V: ROMEINEN 12:14-21 / GEEF HET STOKJE DOOR
(mei & juni)

Inhoudelijk geven we dit onder andere vorm op de volgende manieren:

  • Wekelijkse themadiensten
  • Studiemateriaal voor de huiskringen
  • Thema behandelen in de diverse gemeenteactiviteiten