De missie van onze gemeente is: “Wij zijn een huisgezin van de levende God met een open deur naar de wereld”.

Voor het seizoen 2017-2018 hebben we de missie vertaald naar het jaarthema “Samen Leven”. Tijdens dit jaar willen we stilstaan bij verschillende soorten relaties.

De volgende lijn willen we in dit seizoen volgen:
 • Periode 1: De levende God (verticale reflectie). De relatie tussen de gelovige en de levende God.
 • Periode 2: Het huisgezin (horizontale betrokkenheid). De relaties binnen de gemeente en in gezinnen.
 • Periode 3: Open deur naar de wereld (horizontale bewogenheid). Onze rol als gelovigen in de wereld.

We willen in dit seizoen groeien als huisgezin in het leven met Christus. Elk gemeentelid mag vruchtdragen in het geloof, geplant zijn in het huisgezin, en een hart hebben mensen te winnen voor Christus. De onvoorwaardelijke liefde en acceptatie uit God wordt zichtbaar door het omzien naar elkaar en niet-kerkelijken.

Inhoudelijk geven we dit vorm op de volgende manier:

 • Maandelijkse themadienst op zondagochtend met verwerkingsvragen voor de huiskringen
 • Maandelijkse verdiepingsdiensten over het thema op de zondagavonddienst
 • Per blok 1 of 2 leerhuizen
 • Thema behandelen in de diverse weekenden van onze gemeente

Praktisch willen we dit thema ook vorm geven in onze bedieningen. Hierbij kan gedacht worden aan:

Cluster Zorg

 • Toerusting kringleiders
 • Pastorale gebedsdiensten in de avonddienst
 • Meer aandacht voor cursusaanbod (introductiecursus, marriage course etc.)

Cluster Diensten

 • Meer aandacht voor bezoekers
 • Informatiestand voor belangstellende
 • Themadiensten met vertaling van het jaarthema naar het praktische leven

Cluster Commissie van Beheer

 • Aankoop en invulling van TriPodia
 • Begroting afstemmen op onze missie

Cluster Jeugd

 • Verbinding tussen jeugd en gemeenteleden versterken
 • Jongeren betrekken bij de koers van de gemeente en de gemeenteactiviteiten

Cluster Missie

 • Bewustwording van zending ver weg en missionaire activiteiten dichtbij
 • Mensen aanzetten tot concrete activiteiten voor de wijk

Cluster Communicatie