Financiële beheerders

Na een lange periode van inzet voor de Commissie van Beheer (CvB) hebben Peter Zandbergen en Eric de Jong te kennen gegeven hun taken in de loop van dit jaar te willen overdragen.

In de eerste plaats zijn wij zeer dankbaar dat Peter en Eric zich met zoveel betrokkenheid hebben vrij willen maken voor deze taken. Eric was eerder ook als oudste linking-pin naar de CvB (Commissie van Beheer).

Hun taken zijn divers maar in de kern gaat het om het financiële beheer van de BGK en controle op de financiële processen van TriPodia omdat de vereniging en stichting onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Primair ligt deze verantwoordelijkheid bij de penningmeester maar het is belangrijk voor de financiële processen binnen de BGK dat het “het vier ogen” principe kan worden gehanteerd en daarom is de samenwerking met iemand die dat kan borgen en tevens de andere zaken voor haar of zijn rekening kan nemen zoals personele zaken, verzekeringen en gebouwbeheer issues essentieel.

Binnen de CvB waar ook de planner en de voorzitter zitting hebben wordt 4 keer per jaar afgestemd over de voortgang. Opleveren van periodieke rapportages en verantwoording naar de BGK in de ALV’s behoren daar nadrukkelijk bij.

Mooie taken denken we. We vragen ons af u of jij geïnteresseerd bent om één van deze taken voor een periode van vier jaar op te pakken. Zo ja schiet Michaël Potters, een van de oudsten of Mart Peeman als linking-pin naar de CvB even aan. Een gesprek is altijd verhelderend om een gewogen keuze te maken.

Gemeenteleden laten we dit de komende maanden op onze gebedslijsten meenemen, zodat we “signalen” mogen ontvangen van de Herder van de Gemeente en deze vacatures mogen worden ingevuld.

Interesse?

Neem bij interesse of meer informatie contact op met clusterhoofd Michael Potters.