Kringleiders

Wij zijn op zoek naar kringleiders.

(Taak)omschrijving

  • Hij/zij is lid van de baptistengemeente Katwijk
  • Fungeert als contactpersoon en aanspreekpunt voor en naar de raad (via de bedieningsleiders en/of clusterhoofd).
  • Bezoekt het kringleidersoverleg (2x per jaar)
  • Is verantwoordelijk voor de leiding van de kring  (geen verplichting, kan ook rouleren)
  • Is verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de kring
  • Ziet toe op de zorgtaak binnen de kring
Meld je aan bij Annegreet Schouten of Linda den Hollander (huiskringen@baptistenkw.nl)