Baptistengemeente Katwijk kent een vertrouwenspersoon in de persoon van Gerard van der Schee.

Als gemeentelid of deelnemer aan één van onze activiteiten kunt u in geval van machtsmisbruik terecht bij de vertrouwenspersoon. Dit kan op werkdagen 9.00-17.00 uur op telefoonnummer 06–53464403 (normaal tarief voor bellen naar mobiele telefoon).

De vertrouwenspersoon is aangesloten bij aangesloten bij SEM (Meld- en Adviespunt). De SEM (destijds heette het nog SGL) heeft in juni 2006 de definitieve gedragscode voor leidinggevenden in kerken en gemeenten vastgesteld. De gedragsregels gelden vanaf nu voor de leidinggevenden en pastorale medewerkers in onze gemeente, inclusief kringleiders, kinderwerkers en jeugdleiders.

Kijk op de website van de SEM voor meer informatie.

Vertrouwenspersoon

Gerard van der Schee
mob. 06-53464403

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur