Waarom zending?

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

Romeinen 10:14-15

God heeft ons de opdracht gegeven om alle volken tot Zijn discipelen te maken.

De Bijbel is er duidelijk over dat we alleen door Jezus tot de Vader kunnen komen. Wij zijn zelf vrijgekocht door Jezus Christus en weten nu de waarheid. God vraagt aan ons om dat te vertellen aan alle natiën! Mensen moeten het horen, horen dat Jezus voor hun zonden aan het kruis ging en weer opstond, ook om hen te verlossen.

En hoe hebben wij het verlossende werk van Jezus Christus leren kennen? Ja, waarschijnlijk doordat iemand het ons vertelde, maar vooral door wat er in de Bijbel staat! Gods Woord voor ons. Alleen….. vele miljoenen mensen hebben géén Bijbel in hun eigen taal en bijna of geen christenen in hun omgeving en hebben dus ook nog nooit van Jezus gehoord.

Hoe kunnen zij weten dat Jezus voor hun zonden is gestorven en opgestaan als niemand het ze vertelt?

Daarom vindt de baptistengemeente Katwijk zending in gebieden waar geen of bijna helemaal geen christenen zijn van groot belang. Op deze site is extra informatie te vinden van mensen die de baptistengemeente deels ondersteund. Wij zijn erg blij dat zij namens de gemeente uit wilden gaan om te getuigen van hun geloof in Jezus en dat zij daarmee tot steun mogen zijn voor gelovigen en ongelovigen ver weg.

Wat kunt u doen?

  • U kunt gaan.
  • U kunt bidden voor onze zendelingen.
  • U kunt ze financieel ondersteunen.
  • U kunt ze bemoedigen door een kaartje te sturen en te laten weten dat u voor hen bidt.

Samen zijn wij met hen de gemeente van Jezus Christus! Vragen of interesse? Mail naar zending@baptistengemeentekatwijk.nl.