In het jaar 2000 is het koor Romans Twelve naar Roemenië gegaan om mee te helpen bouwen aan een jeugdonderkomen in het dorp Zagon, vlakbij het provinciestadje Covasna. Met het ingezamelde geld van de optredens heeft dit kunnen plaatsvinden. Dit gebouw wordt op dit moment gebruikt om ook de zondagse erediensten in te houden. Daarna heeft een aantal gemeenteleden onder de vleugels van de Baptistengemeente Katwijk in Covasna een stuk grond aangekocht waarop een kerkgebouw is aangebouwd aan een bestaand huis. Sindsdien is het een dochtergemeente van ons gebleven. Met het zendingsgeld zorgen we er voor dat de kerk onderhouden wordt. Met de acties van dit jaar hopen we de andere onderkomens van de kerk zo te kunnen laten opknappen zodat de gemeente zich zelf kan onderhouden door broeders en zusters vanuit het hele land daar in de zomerperioden onder te brengen. Met de inkomsten daarvan zou dan de rest van het jaar de kosten voor het onderhoud voor de kerk kunnen gaan dekken. Covasna is een kuuroord. In de zomerperiode komen vanuit het gehele land veel toeristen om te kuren en vakantie te houden. Ook wordt dan de Baptistengemeente veel bezocht en is vaak in die periode overvol.

In het jaar 2001 is toenmalig zendeling Gijs van Duijvenvoorde een aantal jaren daar geweest om de jeugd te begeleiden en te vormen in het geloof samen met een Amerikaanse evangeliste Andrea. In deze periode is ook Ds. Viorel Sintoiu als dominee geïnstalleerd in de Baptistengemeente in Covasna. Er is in die tijd veel tot stand gebracht in de harten van de kinderen. Een aantal van de jeugd heeft verdere opleiding genoten en een paar zijn zelfs de zending in gegaan.

Vanuit Covasna wordt veel ondernomen. In het jaar 2008 heeft de gemeente in Covasna op haar beurt een dochtergemeente gesticht in het plaatsje Valea Mare. Dit is een plaatsje dat ongeveer 40 km van Covasna is verwijderd. Hier kwamen de gemeenteleden voordat het gebouw er stond bij elkaar als huisgemeente. Nu staat er een mooi gebouw en dominee Sintoiu gaat er vaak voor op zondagmiddag om 15:00u.

Elke maandag wordt er afgereisd naar de gevangenis in Dit is ongeveer 80 kilometer verwijderd van Covasna. Een groep gedetineerden krijgt bijbelonderwijs en levenslessen vanuit Bijbelse context. Samen met een gepensioneerde man, een vroegere officier uit het leger, bezoekt Ds. Sintoiu trouw elke week de groep mannen. Af en toe is ook Andrea met haar huidige man Ryan daarbij voor ondersteuning en een korte preek.

Ryan en Andrea Colsen uit Amerika voelen zich geroepen om voorlopig in Covasna werk te doen in de gemeente. Voornamelijk willen zij zich voor de jeugd inzetten die er op dit moment is. Het werk zal opgestart worden in 2015.

VIOREL SINTOIU
LIBERTATII 23
BL 1 , SC D, ET 3, AP 10
COVASNA
COVASNA ,525200
ROMANIA