Stichting Apóllos is een stichting met hart voor wereldwijd bijbels onderwijs. De naam is afgeleid uit Handelingen 18:24, waar Apollos wordt genoemd als een man doorkneed in de schriften. Stichting Apóllos wil kerken helpen om leidinggevend kader te vormen door het opzetten en/of verbeteren van systematisch, bijbels en toegankelijk onderwijs. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige benadering van:

  • Kennis (bijbelgetrouwheid)
  • Kunde (vaardigheden bij gemeenteopbouw)
  • Karakter (dienend leiderschap)

Wie meer wil lezen over de stichting: zie www.apollos.nl

John: “ik werk als zelfstandige bijbelleraar en projectleider, in Afrika. Dit type werk doe ik al sinds 1984. Yvonne en ik zijn in 1988 getrouwd. In 2001 kwam Davy zeven weken oud als pleegzoon in ons leven. Mijn taak is al sinds 1984 leiding geven aan het trainingswerk onder predikanten. Dit doe ik nu samen met Afrikanen in een project door hen ‘More than a Mile Deep’ (“MMD”) genoemd.

Velen spreken van Afrikaans Christendom als ‘a Thousand Miles Wide, but an Inch Deep’. Daarmee wordt aangeduid dat de kerk explosief in aantallen is gegroeid, maar dat er weinig Schriftkennis is, en heel weinig invloed van de gemeente op de maatschappij. Christenen maken vaak deel uit van de maatschappelijke problemen. Dit veranderen, door beter en meer getrainde leiders, die de kerk voorgang in betrokkenheid op de problemen in het ‘hier en nu’: een christendom die ‘meer dan een mijl diep’ is.

Yvonne: “John schreef Verantwoord Bijbelgebruik en ontwikkelde gelijknamige cursus. De cursus wordt nu door Stichting Impact beheert. Het boek heeft nu 7000 exemplaren bereikt. Ik houd niet zo van lezen, dus bewonder het des te meer dat zoveel mensen een boek van 300+ bladzijden hebben doorgenomen J Davy houdt ook niet zo van lezen, maar is staaapel op zijn vader. Als John thuis is, is hij favoriete huiswerkbegeleider, naar-bed-brenger, naar school-brenger …. Ik ben gelukkig met mijn rol thuis en de ondersteuning van John zodat hij zijn werk volop kan doen.“

Adres:
Familie Boekhout
Baronesselaan 9
3905 HH Veenendaal

Wilt u een gift overmaken:
Bankrekening: NL36 RABO 0158 7493 16 t.a.v. Stichting Apollos te Hoofddorp o.v.v. John Boekhout