Ontmoeting

Wij zijn Ronald en Ruth Jonker. In 2000 ontmoetten we elkaar op het schip “MV Logos” van de zendingsorganisatie “Operatie Mobilisatie”, waar Ruth (Braziliaanse) voor een jaar werkte op de boekenmarkt en Ronald (Nederlander) voor korte termijn langskwam om aan één van de motoren te werken. Het jaar erop trouwden wij en gingen om praktische redenen in Nederland wonen, waar Ruth na verloop van tijd haar Nederlanderschap verkreeg. De Here zegende ons met twee dochters: Anna en Esther.

Roeping

Al heb je interesse in zending, hoe weet je of je geroepen bent? Is het soms avontuur of is het werkelijk God die je roept? Allereerst zien we ons geroepen door de woorden van de Here Jezus uit Mattheus 28:19-20, “Gaat dan heen, maak alle de volken tot mijn discipelen … en zie, Ik ben met u.” Tijdens een oriëntatiereis naar de Hixkaryana, een bevolkingsgroep in de Amazone, waar we een kerkgebouw hielpen neerzetten, bevestigde de Here aan ons zijn roeping door te laten zien dat Hij ons zou bekwamen en dat het Zijn werk is gedaan in zijn genade (1Cor15:10).

Training

We kregen het verlangen gemeentestichtend werk te gaan doen onder een onbereikte bevolkingsgroep met New Tribes Mission. Dit gebeurd bij NTM door middel van bijbelvertaalwerk in de stammentaal en chronologisch Bijbelonderwijs tot dat een zelfstandige gemeente is ontstaan. Om goed voorbereid te zijn gingen we in 2008 als gezin naar Engeland, waar we in twee jaar de bijbelschool en zendingstraining deden.

Paraquequara

Ondertussen zijn we al weer bijna vier jaar in de Amazone van Brazilië. Na taalstudie Portugees zijn we op onze werkplek “gearriveerd”. Het is geen dorp geworden, maar de dormschool Puraquequara(PQQ) in de jungle dichtbij Manaus, waar de kinderen van zendelingen studeren en wonen. We hebben beiden een ondersteunende taak. Ronald neemt het onderhoud voor z’n rekening en Ruth geeft les aan de Braziliaanse tak van de school. Daarnaast doen we evangelisatiewerk tijdens de weekenden. Anna en Esther volgen het Engelse onderwijs met Nederlands als bijvak.

Teamwerk

Net als overal in de gemeente van Jezus Christus, is ook zending teamwerk. Dit werk doen en kunnen we niet alleen. Zo zijn we vanuit deze gemeente, de Baptisten Katwijk uitgezonden, andere “teamleden” zijn onze familie en vrienden. Door hen heen zien we Gods voorzienigheid in alles wat we nodig hebben.

Betrokkenheid

Wilt u/jij ook betrokken zijn persoonlijk bij ons als gezin, hetzij door voor ons of het werk onder de indianen te bidden of door ons financieel te ondersteunen. Of wilt u/jij het team hier in PQQ komen versterken, (werken met kinderen, koken, metselen, lassen, timmeren, (muziek)lesgeven voor een korte periode) of gewoon meer informatie over NTM of zending? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens of bezoek een van de websites.

Contact

Ontvangen nieuwsbrief: rhcjonker@gmail.com
NTM-Nederland: www.ntm.org/nederland
Training: www.ntm.org.uk/training

Adres

Ronald en Ruth Jonker met Anna en Esther
Missão Novas Tribos do Brasil
Caixa Postal 1421, Cachoeirinha, Manaus – AM, 69065-970, Brazilië

Giften

Belasting aftrekbaar (ANBI):

St. Ethnos360 Nederland
NL32 ABNA 0556 5428 19
Onder vermelding van “code 39 Onderwijs- onderhoud- Brazilië- rrj”

Niet belasting aftrekbaar, b.v. vanuit het buitenland

RHC Jonker
(BIC: INGBNL2A) NL90 INGB 0005 3191 41
Onder vermelding van ”persoonlijk”